Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Α Π Ο   Τ Η    Δ Ε Υ Α Λ - Π


Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δειγμάτων νερού από την περιοχή Σχίνου πού λήφθησαν από τη ΔΕΥΑΛ-Π στις 12/9.
Τα δείγματα εστάλησαν για πλήρη χημική ανάλυση σε εξωτερικό εργαστήριο με διαπίστευση για τις περισσότερες παραμέτρους παρακολούθησης πόσιμου νερού.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ταυτίζονται με τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΛ-Π και τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν στην από 17/9 σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα όλες οι τιμές των αποτελεσμάτων και στα 5 δείγματα βρίσκονται εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, με εξαίρεση τα χλωριούχα ιόντα που μετρήθηκαν στην ιδιωτική γεώτρηση Σιάνου σε 521 mg/lt, τιμή υψηλότερη από το σχετικό όριο των 250 mg/lt.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το ολικό χρώμιο στο δίκτυο πόσιμου νερού (κοινόχρηστες βρύσες) βρέθηκε 1,96 μg/lt, η δε τιμή του σε όλα τα δείγματα είναι κάτω από το θεσπισμένο όριο των 50 μg/lt.
Τα σχετικά πιστοποιητικά αναλύσεων των παραπάνω δειγμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ-Π deyalp.org (σημειώνουμε ότι η ιστοσελίδα δεν είναι ακόμη σε πλήρη λειτουργία και ζητούμε την κατανόηση σας γι αυτό).

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (κυρίως ως προς τις πρώτες προσπάθειες εμπλουτισμού του υδροφορέα Σχίνου), γεγονός που μας δίνει βάσιμη αισιοδοξία για την οριστική επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης του οικισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ-Π


Χαράλαμπος Δοσσαράς
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου