Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι  8/11/2013
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                Αριθ. Πρωτ.: 26937
       Δ  Η  Μ  Ο  Σ                                          
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ---------------------------
Τμήμα       : Διοικητικό
Γραφείο    : Δ.Σ.
Δ/νση       : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως                Με αποδεικτικό
                  203 00 Λουτράκι
Τηλέφ.      : 2744360119
F. a. x.      : 2744-0- 64858
E-Mail       : info@loutraki.gr        
                                                                                    Π Ρ Ο Σ :
1.Τoν κ. Δήμαρχο
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                        3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
    Δημοτικών & Τοπικών
    Κοινοτήτων
4.Συμβούλια Δημοτικών &
   Τοπικών Κοινοτήτων

            Θ Ε Μ Α:        "Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις εγκαταστάσεις του Υδροθεραπευτηρίου του Δήμου μας (επί της οδού Γ. Λέκκα 24 στο Λουτράκι) (καθότι είναι σε εξέλιξη εργασίες επισκευής της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης), την 10η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση  του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση επί της από 4/11/2013 Κλήσης της Κοινοπραξίας «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. / Club Hotel Casino Loutraki S.A.» προς Ακρόαση του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Α 45) της Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων),

καθότι στις 11/11/2013 θα πραγματοποιηθεί η ανωτέρω Ακρόαση.


Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου
2.«ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου