Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ:
ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και κατατέθηκαν τα τεχνικά δελτία για την ένταξη στο  πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 -2013, των παρακάτω έργων :
1.    Για την ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας.
2.    Για την αναβάθμιση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.
Συγκεκριμένα κατατέθηκε στην ενδιάμεση  διαχειριστική   αρχή Πελοποννήσου  για ένταξη, με συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, στην οποία προβλέπεται :
Ø  Η   ανέγερση του Νέου Δημοτικού Σχολείου Ίσθμιας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κυρά Βρύση Ίσθμιας επί της ασφαλτοστρωμένης οδού Ίσθμιας – Εξαμιλίων. Το σχολείο αποτελείται από ένα κτίριο εμβαδού επιφανείας 1.173 m2 και συνολικής δόμησης 2033 m2 με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα που περιλαμβάνει ισόγειο υπόγειο και όροφο. Στο υπόγειο στεγάζεται αίθουσα γυμναστικής , αποθήκες , λεβητοστάσιο και λοιποί βοηθητικοί χώροι . Το ισόγειο στεγάζει επτά εξειδικευμένες αίθουσες διδασκαλίας (υπολογιστών, φυσικής, ξένων γλωσσών κ.τ.λ.), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , χώρο εστίασης, κυλικείο,  χώρους εισόδου και χώρους αναμονής καθώς και W.C. μαθητών, καθηγητών και ΑΜΕΑ. Ο όροφος στεγάζει ένδεκα αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και  W.C.
Ø  Ενώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχει κατατεθεί το τεχνικό δίκτυο για την αναβάθμιση  του δικτύου ύδρευσης, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Η περιοχή στην οποία οριοθετείται το έργο ανέκαθεν φημίζονταν για τα πλούσια και ποιοτικά υδατικά αποθέματα της, που σχετίζονται ιδιαίτερα με το Μεταλλικό Υδροφορέα Λουτρακίου. Ωστόσο η συνεχής οικιστική ανάπτυξη οδηγεί σε συνεχή αύξηση των απαιτήσεων σε πόσιμο νερό και καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικότερης διαχείρισης και εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων. Έτσι κρίνεται επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού, μέσω του οποίου θα εποπτεύεται συνεχώς η λειτουργία  του δικτύου και θα αντιμετωπίζονται  άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες. Το σύστημα θα επιτηρεί τη λειτουργία όχι μόνο του Λουτρακίου και της Περαχώρας, αλλά και των Τοπικών Κοινοτήτων Ισθμίας και Πισσίων. Το σύστημα θα αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεμένο, μέσω ενσύρματων ή/και ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων με σαράντα έξη (46) Τοπικούς Σταθμούς Ύδρευσης ( ΤΣΥ ή ΤΣΕ), πέντε (5) ΤΣΕΠ Τοπικού Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας με φίλτρα και απολύμανση Διοξειδίου του Χλωρίου που αναβαθμίζονται όπου όλοι είναι συνδεδεμένοι με εγκαταστάσεις του Δικτύου Ύδρευσης – αντλιοστάσια , γεωτρήσεις και δεξαμενές μέσω αναμεταδοτών επικοινωνιών (ΑΝΑ), (35) Σημεία Μέτρησης Διαρροών (ΣΜΔ) μέτρησης παροχής μεγάλων καταναλώσεων για τον εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου – ένα (1) Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ) στα κεντρικά γραφεία του Δήμου και δύο (2) Φορητούς Σταθμούς   Ελέγχου (ΦΣΕ). Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές όπως , η τιμή της παροχής σε σωλήνες , η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές  και αντλιοστάσια, η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς νερού, τα ηλεκτρικά μεγέθη κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος , κ.λ.π.), και η μεταβίβαση τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία ΔΕΥΑΛ –Αγ. Θ. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του.        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου