Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι  12/2/2014
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ.: 3073
       Δ  Η  Μ  Ο  Σ                                          
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
               ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ---------------------------
Δ/νση       : Διοικητικού
Τμήμα      : Στήριξης Πολιτ. Οργάνων
Δ/νση       : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως                Με αποδεικτικό
                  203 00 Λουτράκι
Πληρ.       : Αναστασία Σκάζα         
Τηλέφ.      : 2744360119
F. a. x.      : 2744-0- 64858
E-Mail       : info@loutraki.gr        
                                                                                    Π Ρ Ο Σ :
1.Τoν κ. Δήμαρχο
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                        3.Τους Προέδρους Συμβουλίων
    Δημοτικών & Τοπικών
    Κοινοτήτων
4.Συμβούλια Δημοτικών &
   Τοπικών Κοινοτήτων


            Θ Ε Μ Α:        "Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση  του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάληψη ενεργειών αναφορικά με το θέμα της επιβληθείσας αύξησης των διοδίων,

καθότι το Κράτος προέβη σε άμεση εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και δεδομένου ότι πανελληνίως έχουν γίνει ενέργειες για την αναστολή εφαρμογής της Απόφασης αυτής.


Κοινοποίηση:                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου

                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου