Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Ξηλώνουν τους θαλάμους, υποβαθμίζουν την ζωή μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

H EETT, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της αναφορικά µε τον καθορισµό του παρόχου 
καθολικής υπηρεσίας, προσκαλεί τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή 
του συνόλου ή στοιχείων της Καθολικής Υπηρεσίας. 

Αυτά και άλλα πολλά που έχουν σχέση με τη παραχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες υπηρεσιών του ΟΤΕ αναφέρεται η κοινή Υπουργική Απόφαση  697/15/18-07-2013(ΦΕΚ 1876/Β/2013) βάσει της οποίας ξηλώνετε στις 03/07/2014 ο τηλεφωνικός θάλαμος από την πλατεία του Φλοίσβου.
Ο θάλαμος αυτός που τοποθετήθηκε ύστερα από ενέργειες παλαιότερων Διοικητικών Συμβουλίων του οικισμού μας, εξυπηρετεί πολλούς μονίμους κατοίκους όχι μόνο της περιοχής μας και είναι απαράδεκτη ενέργεια να απομακρυνθεί από εδώ.
Θα πρέπει όλοι να αντιδράσουμε  ενάντια σε όλους αυτούς που το μόνο κριτήριο τους είναι το κέρδος.
Ζητούμε από την παρούσα Δημοτική Αρχή , τη νεοεκλεγείσα  από όλους τους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους να σταθούν εμπόδιο και σε αυτήν την ενέργεια  υποβάθμισης της ζωής μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φλοίσβου - Λουτρακίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου