Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

"Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου".       ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου".          Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 7η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδικήΣυνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα 64 & 74) και τις υπ’ αριθμ. 43/2014 & 45/2014 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.:

1.Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3.Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.


                                             Η  Πλειοψηφούσα Δημοτική  Σύμβουλος
                                      


                             
                                                                              ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου