Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων - Δημοτικό Συμβούλιο , Δευτέρα 13 Ιουνίου στις 6.00 μ.μ.

Αποτέλεσμα εικόνας για δημαρχειο λουτρακιου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης...


1.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το 2016. Διάθεση πίστωσης.

2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης αναφορικά με την αποστελέχωση & υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου, κατόπιν αιτήματος φορέων.

3. Μετεγκατάσταση ή μη του Σταθμού ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (σταθμός Λουτρακίου).

4.Λήψη Απόφασης για εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. 

5.4η μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

6.Αποδοχή ποσού #53.300,00# € από ΣΑΤΑ 2016 (Πολιτική Προστασία), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, και κατανομή αυτού.

7.Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων εφημερίδων για δημοσίευση άγονου διαγωνισμού.

8.Γνωμοδότηση για υπαγωγή ή μη των αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδο), ευρισκομένων στη θέση “Κόκκινο Λιθάρι” της Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, στις διατάξεις της αριθμ. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014.

9.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας”.

10.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”.

11.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2016 - 2018 (από 1/9/2016 έως και 31/8/2018).

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

14.Αποδοχή της ΜΠΑΝΟΥ Θεοφανής, φοιτήτριας του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας - Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

15.Αποδοχή της ΤΑΣΣΗ Δέσποινας, φοιτήτριας του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων της Πανεπιστημιακής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

16.Έγκριση διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας”.

17.Έγκριση διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)”.

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: ”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 41/2015).

19.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/09).

20.Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/09).

21.Χορήγηση ή μη στον κ. Παπαδημητρίου Γεώργιο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Παυσανία 15 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

22.Χορήγηση ή μη στον κ. Δέδε Παναγιώτη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Αθ. Οικονόμου 25 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

23.Χορήγηση ή μη στον κ. Κεσίσογλου Πρόδρομο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Χ. Θώδη 25 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

26.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Λέσβο για συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής Εταιρείας Α.Ε., το χρονικό διάστημα 1-3/7/2016. Διάθεση πίστωσης.

27.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου