Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2022

Φλοίσβος Λουτρακίου : Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς μέχρι τις 30 Απριλίου

Εικόνα
      Το Δ.Σ. του Φλοίσβου ενημερώνει   ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1301/18-02-2022/Β οι ιδιοκτήτες   και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπων ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός του οικισμού μας, υποχρεούνται μέχρι τις 30 Απριλίου να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Πιο συγκεκριμένα υποχρεούνται: Στην υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Στην απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Στο κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους. Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άν

Ενισχύεται η οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Εικόνα
  Στην ενίσχυση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης προχωρά ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κάνοντας πράξη την ιδέα της βιώσιμης διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων, μειώνοντας το οικολογικό μας αποτύπωμα και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης άρχισε πιλοτικά στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων το 2019, με τη διανομή 90 κάδων κομποστοποίησης και χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Συνεχίζοντας και ενισχύοντας το πρόγραμμα, η δημοτική Αρχή προχωράει στην προμήθεια  επιπλέον 90 κάδων κομποστοποίησης , σε δημότες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή.