Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα


Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα

Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα

Ως γνωστόν οι περισσότεροι δρόμοι της χώρας μας και κυρίως οι αστικοί είναι γεμάτοι λακκούβες, οι οποίες ταλαιπωρούν εμάς και το αυτοκίνητό μας. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που όταν το αυτοκίνητο μας περάσει από μια λακκούβα και προκληθεί βλάβη π.χ. στο..
  • Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα
  • Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα
  • Ενέργειες σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από λακκούβα
 
Ως γνωστόν οι περισσότεροι δρόμοι της χώρας μας και κυρίως οι αστικοί είναι γεμάτοι λακκούβες, οι οποίες ταλαιπωρούν εμάς και το αυτοκίνητό μας. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση, που όταν το αυτοκίνητο μας περάσει από μια λακκούβα και προκληθεί βλάβη π.χ. στο λάστιχο, στην ζάντα, το αμορτισέρ, τον προφυλακτήρα κ.ο.κ.; Δείτε παρακάτω τις ενέργειες που προτείνει η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
1) Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή επέλευσης της ζημίας, ο πολίτης σε ειδικό έντυπο που απευθύνει στη Δημαρχιακή (ή Νομαρχιακή) Επιτροπή, προβαίνει σε έγγραφη αίτηση για αποζημίωση, στην οποία προσδιορίζει επακριβώς το ύψος της θετικής ζημίας που υπέστη. Το ειδικό αυτό έντυπο συνοδεύεται από:
  • Αναφορά στον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κίνησης του οχήματος.
  • Περιγραφή ή και φωτογραφικό υλικό δηλωτικά της καταστάσεως του οδοστρώματος.
  • Παραστατικά νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος (αντίγραφο διπλώματος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστικού συμβολαίου, ΚΤΕΟ όταν απαιτείται).
  • Παραστατικά δηλωτικά της ζημίας (τιμολόγια).
  • Έκθεση Βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συμβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασμα Ημερησίου Δελτίου Οχήματος της 'Aμεσης Δράσης ή Επιτόπια Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. ΕΚΑΒ) όπου θα διαπιστώνεται η συνάφεια της ζημίας µε την ύπαρξη της συγκεκριμένης ανωμαλίας, έτσι ώστε να μπορεί να εμπεδωθεί η πεποίθηση, σύμφωνα µε τους κανόνες της κοινής λογικής, ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παράλειψης των ΟΤΑ και επέλευσης της ζημίας.
2) Η Δημαρχιακή Επιτροπή, εφόσον πρόκειται για δημοτικό δρόμο, πρωτοκολλεί την αίτηση και παραπέμπει το ζήτημα σε συνεδρία της. Εφόσον ο δρόμος είναι επαρχιακός ή εθνικός, διαβιβάζει υποχρεωτικά εντός 3 ημερών την έγγραφη αίτηση για αποζημίωση στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή ή στο ΥΠΕΧΩ∆Ε αντιστοίχως, ενημερώνοντας παράλληλα τον αιτούντα.
3) Η Δημαρχιακή / Νομαρχιακή Επιτροπή εντός 50 ημερών από της καταθέσεως της αιτήσεως για αποζημίωση, σύμφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αποφασίζει για την αποζημίωση.
4) Επί εγκρίσεως του προσδιορισθέντος ύψους της θετικής ζημίας, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τον συμβιβασμό. Ακολούθως συντάσσεται πρωτόκολλο και το αποτέλεσμα του συμβιβασμού καθίσταται αμετάκλητο, υπό την έννοια ότι ο ζημιωθείς παραιτείται από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης προς αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ή ικανοποίηση ηθικής βλάβης.
Σε περίπτωση µη αποδοχής του συμβιβασμού, ο πολίτης διατηρεί τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. 

Πηγή:  autogreeknews

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αίτημα διαπλάτυνσης της Εκκλησιαστικού Λυκείου στο Λουτράκι.

Ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας στο Φλοίσβο Λουτρακίου

Η όμορφη πλατεία μας γίνεται ομορφότερη