ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094226707 – Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε. 31817/24/Β/94/12
Γ. Λέκκα 24, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΤΗΛ.27440 -62186  - FAX 27440 -62187

Λουτράκι,  6 Αυγούστου 2013
         Αριθμ. Πρωτ. 204

Προς:
Κ/ξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ/
Club Hotel Casino Loutraki S.A.
Υπόψη του Προέδρου του Διαχειριστικού Συμβουλίου,
κ. Ν. Ρεμαντά.


1. Με την από 2 Αυγούστου επιστολή σας, σε συνέχεια της από 1 Αυγούστου ενημέρωσης σας στο Διαχειριστικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας, μας πληροφορείτε ότι η Κοινοπραξία ευρίσκεται σε τραγικό οικονομικό αδιέξοδο με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε παύση πληρωμών εντός του Αυγούστου.
Μας αναφέρετε, ότι «η μοναδική σωτηρία για την επιβίωση της επιχειρήσεως θα προέλθει από τη μετατροπή της σε Α.Ε., η οποία θα της επιτρέψει πλην της αυξήσεως των κεφαλαίων εις τρόπον ώστε να καλύψουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις και την ανάπτυξη παραλλήλως συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θα συμβάλουν εις την αύξηση της κερδοφορίας της».
Επίσης μας προτείνετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, τις οποίες και προσδιορίζετε,  για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες θα εκκινούν στις 20-21 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν περίπου στα μέσα Νοεμβρίου 2013.
Μας αναφέρετε ότι «για το μεσοδιάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα γίνει προσωρινή χρηματοδότηση της Κοινοπραξίας με τα απαραίτητα ελάχιστα ποσά προκειμένου να μην αναγκαστεί αυτή να διακόψει τη λειτουργία της ενόσω διαρκούν οι συζητήσεις, οι συνομιλίες και η κατάληξη αυτών».
2. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι πέρα από το γεγονός της παύσης πληρωμών εντός του Αυγούστου, τα υπόλοιπα είναι ασαφή.
Όσο αφορά το γεγονός του τραγικού οικονομικού αδιεξόδου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας για το γεγονός, ότι το ανωτέρω γεγονός, δηλαδή της παύσης πληρωμών τις προσεχείς ημέρες το πληροφορούμαστε μόλις τώρα, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε έγκαιρη πληροφόρηση και αρμοδίως από διαχειριστικό συμβούλιο που θα λάμβανε χώρα τους προηγούμενους μήνες.
3. Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουμε μετ’ επιτάσεως επισημάνει το γεγονός της μη χρηστής διαχείρισης, πλην όμως εσείς αρνιόσασταν συνεχώς να μας λάβετε υπόψη.
Για αυτό το λόγο  βεβαίως και θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση της εταιρείας μας μέσω των νομίμων διαδικασιών για την βλάβη που έχουμε υποστεί, καθώς μία υγιέστατη επιχείρηση με υπερκέρδη, σήμερα ευρίσκεται σε τραγικό οικονομικό αδιέξοδο, όπως μας το παρουσιάζετε. Άλλωστε στο παρελθόν αρνηθήκατε την ύπαρξη συνδιαχείρισης, γεγονός που υποστηρίξατε και στις δικαστικές αίθουσες.
4. Επίσης μας αναφέρετε ότι μόνη σωτηρία της Κοινοπραξίας είναι η μετατροπή της σε Α.Ε., χωρίς όμως να μας αιτιολογείτε το ότι η ενδεχόμενη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε. θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι ελλειμματική πλέον η λειτουργία του Καζίνο και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αλλά κερδοφόρα στη λειτουργία τους. Άλλωστε η νομική μορφή της επιχείρησης ως κοινοπραξία ουδέποτε υπήρξε ανάχωμα στη μεγάλη κερδοφορία της επιχείρησης των προηγούμενων ετών.
5. Επίσης δεν μας αναφέρετε εάν υφίστανται κεφάλαια τα οποία θα εισρεύσουν εντός του Αυγούστου και μάλιστα εάν για αυτούς που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.. Θέλουμε να μας απαντήσετε με σαφήνεια από ποια κεφάλαια θα χρηματοδοτηθεί η κοινοπραξία με τα ελάχιστα ποσά προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία της και εάν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισροή τους, η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε..
6. Μας ζητάτε ασαφώς και αορίστως να συσταθεί μία επιτροπή οικονομικών, φοροτεχνικών και νομικών εμπειρογνωμόνων από αμφότερα τα μέρη η οποία θα επεξεργαστεί τόσο το τυπικό διάγραμμα της μετατροπής, όσο και το ουσιαστικό αυτής, χωρίς να θέτετε προηγουμένως όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα αποτελούν τη βάση της επεξεργασίας της επιτροπής. Προκύπτει δηλαδή, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
7. Θα θέλαμε να σας καταστήσουμε σαφές, ότι είμαστε πολύ ενοχλημένοι από την επιστολή σας, η οποία μας θέτει όρους και χρονοδιαγράμματα και «απειλώντας» την κοινοπραξία με στάση πληρωμών.
Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν τη συμπαράσταση μας στους εργαζομένους του Καζίνο και τη συνεχή μας προσπάθεια για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των οικονομικών τους δικαιωμάτων και αυτό θα πράξουμε και αυτή τη φορά. Το ίδιο πρέπει να πράξετε και εσείς και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή.
Επίσης έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι για εμάς προέχει το καλώς εννοούμε δημοτικό συμφέρον και αυτό θα πράξουμε και αυτή τη φορά.
8α. Σας καλούμε σύντομα να κάνετε συγκεκριμένη και ορισμένη την πρότασή σας.
8β. Να μας απαντήσετε με ορισμένο τρόπο τί ακριβώς περιλαμβάνει η πρότασή σας για τη Λουτράκι Α.Ε., τους εργαζόμενους της επιχείρησης και γενικότερα τους πολίτες της Κορινθίας, αφού άλλωστε ταυτόχρονα είστε και Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Club Hotel Casino Loutraki S.A. και την τύχη της άδειας λειτουργίας.
8γ. Οι οποιεσδήποτε αντιθέσεις σας σε επιχειρηματικό ή άλλο επίπεδο, επηρεάζουν σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως άλλωστε και η ίδια η άμεση δημοσιοποίηση της επιστολής σας, αφού κάθε επιχείρηση καζίνο στηρίζεται από τη φύση της στην έννοια της πίστης και της σταθερότητας (βλ. και τις από 31/07/2013 και 5/08/2013 επιστολές της Resido προς την εταιρεία μας). Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Μετόχων την Παρασκευή 9/08/2013, και ώρα 19:00μ.μ. στα γραφεία της Λουτράκι Α.Ε..
8δ. Εφόσον βεβαίως αποφασίσατε χωρίς να ερωτηθούμε να δημοσιοποιήσετε το όποιο οικονομικό πρόβλημα προς την κοινωνία και τους φορείς (πριν την απόφαση του Δ.Σ. της Λουτράκι Α.Ε. της 6/08/2013), σας ενημερώνουμε ότι αποδεχόμαστε την πράξη σας αυτή ως ευκαιρία ενημέρωσης της κοινής γνώμης, με συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που σας θέτουμε με την παρούσα.
8ε. Για το περιεχόμενο μάλιστα της δικής μας θέσης, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να ενημερώσουμε όλους τους αποδέκτες της πρόσκλησής σας, όπως περιέχεται στην από 5/08/2013 πρόσκλησή σας καθώς και το Δ.Σ. της Club Hotel Casino Loutraki S.A. και ιδίως τους μετόχους αυτής. Άλλωστε το δικό μας ενδιαφέρον για την περιοχή, τους εργαζόμενους και τους φορείς της, είναι δεδομένο και εντονότερο, αφού είμαστε, ως μέλη του Δ.Σ. της Λουτράκι Α.Ε., αιρετοί εκπρόσωποι του λαού.
Έστω και αντιθεσμικά έχετε την ευκαιρία πλέον να μας εξηγήσετε τη συγκεκριμένη πρότασή σας. Να την ακούσουν δημόσια όλοι και πρώτιστα εμείς.
8στ. Μετά ταύτα θα αποφασίσουμε θεσμικά (Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας και Γενική Συνέλευση),  εάν θα συμμετέχουμε στην έναρξη της διαδικασίας που μας προτείνετε.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.



Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αίτημα διαπλάτυνσης της Εκκλησιαστικού Λυκείου στο Λουτράκι.

Ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας στο Φλοίσβο Λουτρακίου

Η όμορφη πλατεία μας γίνεται ομορφότερη